KONTAKTI

Pārvaldes vadītājs: 26162380

Pārvaldes sekretāre: 28374366

Grāmatvede: 22026018

Komunālais speciālists: 25424924

Nekustamā īpašuma speciālists: 26326288

Soc.darbiniece ĢAN (ģimenes atbalsta nodaļa): 28396855

Soc.darbiniece SDSP (sociālās palīdzības nodaļa):  25415907

Kapsētu pārzine:  26632522; 25942658

Laucienes bibliotēkas vadītāja: 26140804