Laucienes pansionāts

Uzmanību ! No 19.01.2022. iestādē ir noteikta karantīna – apmeklējumi atcelti uz nenoteiktu laiku! Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties zvanot uz sekojošiem tālruņu numuriem, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 – Direktora vietnieks sociālajā darbā tālr. 25740375, 20176202, e-pasts: ilze.rusina@talsi.lv Sociālā darbiniece tālr. 25701698, e-pasts: iveta.berzina@talsi.lv Par sūtījumiem: Pienesumus iespējams nodot dežurantam katru […]