Ivika Zēberga

Vadītāja

Adrese: „Bitītes”, Laucienes pagasts,
Talsu novads, LV – 3285
Tālrunis: 28386721
E-pasts: ivika.zeberga@talsi.lv, laucienespiibitite@talsi.lv

Iestādes darba laiks:  7.00 – 19.00

Iestādes vēsture

1949. gadā Laucienes pagasta „Kļavu” mājās nodibina bērnudārza tipa jaukta vecuma grupu, uz sovhoza „Laidze” bāzes. Dažus gadus vēlāk tas pārceļas uz „Strēļu ”mājām.

1952. gadā uz Kirova vārdā nosauktā kolhoza bāzes, bērnudārza grupu nodibina „Tampju” mājās.

1958. gadā Kirova vārdā nosaukto kolhozu pievieno sovhozam „Laidze”. Sovhoza jaunais nosaukums – padomju saimniecība ”Okte”. „Tampju”un „Strēļu” bērnudārza grupas apvieno un izveido bērnudārzu Nurmuižā ar nosaukumu – Padomju saimniecības „Okte” bērnudārzs. Vadītāja Anna Bulte.

1961. gadā celtnieki nodod speciāli bērnudārza vajadzībām celtu ēku. 1968. gadā iestādi paplašina uzceļot piebūvi. Atver trešo jaukto grupu.

1979. gadā par vadītāju sāk strādāt Gunta Leinberga.

1986. gada 1. decembrī tiek atklāts jaunais modernais bērnudārzs „Bitīte” ar gaišām un plašām telpām. Jaunajā bērnudārzā nu ir vietas bērniem arī no kaimiņu kolhoziem.

1991. gadā valsts politisko un ekonomisko reformu dēļ, bērnudārzā paliek tikai viena grupa. Pārējā ēkas daļa tiek atvēlēta Laucienes pamatskolas sākumklases skolēniem.

Bērnudārzā nākt gribētāju skaitam palielinoties, iestādē pamazām atver vēl divas grupas.

No 2004. gada par vadītāju strādā Ivika Zēberga. Iestādi apmeklē 65 – 69 bērni.

2008. gadā, lielā bērnu skaita dēļ, tiek atvērta ceturtā grupiņa divgadīgajiem bērniem.
Tomēr ar 2012. gadu bērnu skaits sāk samazināties, tiek aizvērta divgadīgo bērnu grupiņa un iestādē strādā atkal 3 grupiņas.

Bērnu skaitam samazinoties, 2015. gada decembrī tiek aizvērta Iestādes trešā grupiņa.

No 2016. gada janvāra iestādē ir 2 jaukta vecuma grupas.

2017. gada  un 2018. gada 1. septembrī bērnu skaits ir 44 .

Ar 2019. gada 1. septembri bērnu skaits ir palielinājies līdz 55, tāpēc iestādē tiek atvērta trešā grupa. 2019. gada vasarā tiek izremontēti atlikušie divi sanitārie mezgli – tualetes un mazgātuves 2. stāva grupās. Tiek nomainīts iestādes teritorijas žogs, kas iegādāts par ziedojuma līdzekļiem.