Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju sazināties attālināti!

Pašvaldība  aicina iedzīvotājus rūpēties par savu veselību un izvairīties no iestādes klātienes apmeklējuma. Iesniegumu
Talsu novada pašvaldībai var nosūtīt, izmantojot
portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.
Pašvaldība aicina izturēties atbildīgi pret savu un apkārtējo veselību!
Sīkāka informācija:
https://talsunovads.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba/izsaki-viedokli-pasvaldibas-darba-uzlabosanai/