Madara Vīķe

Vadītāja

Adrese: „Kultūras nams”., Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285
Tālrunis: 28609190
E-pasts: madara.vike@talsi.lv