Agija Gribuste

Vadītāja

Adrese: Pļavmuižas saieta nams, „Pļavu skola”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Tālrunis: 26166074
E-pasta adrese: plavmuiza@inbox.lv

Nodarbību laiks: Otrdienās 17.30 –18.00

Pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis „Draiskulīši” dibināts 1991.gadā un darbojies līdz 2002.gadam. Darbība atjaunota 2014.gada rudenī.

Ansamblī darbojas 11 dalībnieki no Pļavām, Laucienes un Talsiem, vecumā no 2 līdz 6 gadiem.

2019.gada maijā ansamblis atskatījās uz pirmajiem 5 kopā būšanas gadiem, kopš atjaunošanas.

Tradīcijas: piedalīšanās jauno vokālistu koncertā un bērnu kolektīvu sezonas noslēguma pasākumos.

Pirmsskolas vecuma bērnu vokālo ansambli „Draiskulīši” vadījušas Sanita Zute, Ina Tenberga un Evita Blūma – Šķiliņa.