Elīna Šuršina

Vadītāja

Adrese: Pļavmuižas saieta nams, „Pļavu skola”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Tālrunis: 22345895
E-pasta adrese: plavmuiza@inbox.lv

Nodarbību laiks: 2 reizes mēnesī ceturtdienās 18.00 –20.00

Māmiņu klubs dibināts 2015.gadā. Ierosme jauno māmiņu vidū radās pēc kursa par bērnu emocionālo audzināšanu beigšanu.

Klubā darbojas 11 dalībnieces no Pļavām un Laucienes.

2020.gada februārī klubs atskatījās uz pirmajiem 5 kopā būšanas gadiem.

Tradīcijas: meistarklašu un semināru organizēšana, Ziemassvētku eglīte bērniem mežā, teātra apmeklējums, kopīgas maltīšu gatavošanas.