Benita Šuršina

Vadītāja

Adrese: Pļavmuižas saieta nams, „Pļavu skola”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Tālrunis: 26378671
E-pasta adrese: benita.sursina@talsi.lv

Nodarbību laiks: 1 reizi mēnesī piektdienā 18.00 – 21.00

Puķu draugu klubs „Pojenes” dibināts 2001.gadā. Kolektīvā darbojas 17 dalībnieces no Pļavām, Laucienes un Balgales. Klubs nosaukumu ieguva 2011.gadā, atzīmējot kolektīva 10 gadu pastāvēšanas jubileju.

2016.gada maijā kokaudzētavā “Baltezers” kolektīvs atskatījās uz saviem 15 kopā būšanas gadiem.

Kolektīva tradīcijas: jaunu zināšanu apguve no jaunākās literatūras un semināriem, sava un apkārtējo pagastu daiļdārzu apskate, piedalīšanās Latvijas Puķu draugu saietos.