Benita Šuršina

Bibliotēkas vadītāja

Adrese: “Pļavu skola”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Tālrunis: 25768090
E-pasts: plavubibl@inbox.lv

Darba laiks

Pirmdiena          8.00 – 16.00
Otrdiena             8.00 – 16.00
Trešdiena           8.00 – 16.00
Ceturtdiena        8.00 – 16.00
Piektdiena          12.00 – 20.00

Bibliotēka piedāvā

 • Grāmatu un žurnālu izsniegšanu uz mājām
 • Talsu Galvenās bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošanu
 • Letonika.lv datu bāzes
 • NEWS.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēka
 • SBA (starpbibliotēku abonements) izmantošana
 • Materiālu kopēšana, skenēšana
 • Uzziņu meklēšana
 • Izstādes
 • Literāri izglītojuši pasākumi
 • Novadpētniecības materiāli
 • Bērnu un jauniešu literatūras fonds

Bibliotēkas vēsture

Dibināta 1947. gadā.

No 2003. gada bibliotēkas mājvieta  atrodas Laucienes pagasta nelielā apdzīvotā vietā Pļavmuižā. Bijušajā Pļavu skolā zem viena jumta draudzīgi sadzīvo Pļavu bibliotēka un Pļavmuižas saieta nams.

Pļavu bibliotēkas sniegtie maksas pakalpojumi un tarifi

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļa 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Talsu novada pašvaldības rīkojumu Nr.4-1/123 “Maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, Talsu novada domes Finanšu komitejas 04.04.2019. lēmumu.

N.p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena EUR
1.1. Kopēšana A4 1 melnbalta 1 gab 0,07
1.2. Kopēšana A3 1 melnbalta 1 gab 0,14
1.3. Kopēšana A4 1 krāsaina 1 gab 0,48
1.4. Kopēšana A3 1 krāsaina 1 gab 0,96
1.5. Datorizdruka A4 1 melnbalta 1 gab 0,14
1.6. Datorizdruka A4 1 krāsaina 1 gab 0,48
1.7 Datorizdruka A3 1 melnbalta 1 gab 0,14
1.8 Datorizdruka A3 1 krāsaina 1 gab 0,96
1.9. Attēla vai teksta skenēšana 1 materiāls 1 gab 0,07

 

2020. gadā abonētie periodikas izdevumi

Laikraksti:

 • Talsu Vēstis
 • Ievas Padomu avīze
 • Pavards

Žurnāli:

 • Annas Psiholoģija
 • Astes
 • Dari Pats
 • Dārza Pasaule
 • Dārzs un Drava
 • Ieva
 • Ievas Dārzs
 • Ievas Māja
 • Ievas Stāsti
 • Ievas Veselība
 • Ilustrētā Pasaules Vēsture
 • Ilustrētā Zinātne
 • LA Tematiskā avīze
 • Mans Mazais
 • Mājas Virtuve
 • Noslēpumi un Fakti
 • OK!
 • Praktiskais Latvietis
 • Praktiskie Rokdarbi
 • Privātā Dzīve
 • 100 Labi Padomi