Laucienes pagasta pārvaldē, sākot ar 2021.gada 3.jūniju, pieņems maksājumus!

Laucienes pagasta pārvaldē, sākot ar 2021.gada 3.jūniju, pieņems maksājumus no iedzīvotājiem ceturtdienās no plkst.9.00 – plkst.12.00 (pusdienas pārtraukums no plkst.12.00 – plkst.13.00),  pēc iepriekšēja pieraksta,  zvanot uz mob.28374366 (sekretāre Sanda Štube).

Tiks pieņemti maksājumi par:
Nekustamā īpašuma nodokli
Zemes nomu
SIA “Talsu namsaimnieks” rēķini
SIA “Talsu ūdens” rēķini
Valsts un pašvaldību nodevas
Apmeklējot iestādi, lūdzu ievērot valstī noteiktos ierobežojumus!
Cienīsim sevi un citus!