Laucienes pansionāts

Uzmanību !
No 19.01.2022. iestādē ir noteikta karantīna – apmeklējumi atcelti uz nenoteiktu laiku!
Nepieciešamības gadījumā lūdzam sazināties zvanot uz sekojošiem tālruņu numuriem, darba dienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 –

Direktora vietnieks sociālajā darbā tālr. 25740375, 20176202, e-pasts: ilze.rusina@talsi.lv
Sociālā darbiniece tālr. 25701698, e-pasts: iveta.berzina@talsi.lv

Par sūtījumiem:
Pienesumus iespējams nodot dežurantam katru dienu no plkst. 8:00 līdz 19:00. Uz sūtījuma jānorāda klienta vārds un uzvārds. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar dežurantu zvanot uz tālruņa numuru 29996364 .

Aicinām būt atbildīgiem un saprotošiem!