Līdz 27. maijam iespējams mainīt vēlēšanu iecirkņa apgabalu!

No š.g. 27. marta līdz š.g. 27. maijam (ieskaitot) vēlētājiem ir iespēja mainīt sākotnēji piešķirto vēlēšanu apgabalu uz jebkuru citu vēlēšanu apgabalu, kura administratīvajā teritorijā vēlētājam pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums (izņemot Rīgu). Tāpat vēlētājs pēc vēlēšanu apgabala nomaiņas uz apgabalu, kurā tam pieder nekustamais īpašums, var pārdomāt un ir tiesīgs minētajā laika periodā tikt pārreģistrēts uz vēlēšanu apgabalu, kurā reģistrēts sākotnēji (uz apgabalu, kurā tam bija reģistrēta dzīvesvieta š.g. 7. martā).

Sīkāka informācija: https://talsunovads.lv/zinas/sabiedribas-lidzdaliba/lidz-27-maijam-iespejams-mainit-velesanu-iecirkna-apgabalu/