Paziņojums

Paziņojums

Talsu novada domes deputāte D.Feldmane pieņems apmeklētājus Laucienes pagasta pārvaldē 2018. gada 20. martā no plkst.17.00 līdz 18.00.