Guntara Rača dzejoļu grāmatas "365" 2.daļas prezentācija

Guntara Rača dzejoļu grāmatas "365" 2.daļas prezentācija