LIELĀ TALKA

LIELĀ TALKA

Laucienes pagastā talkosim:

  • 1.Laucienes pagasta pārvaldes apkārtnē un parkā.
  • 2.Pļavu ezera sporta un atpūtas bāzē (pulcēšanās plkst.10.00 ezermalā)
  • 3.Pļavmuižas saieta nama apkārtnē.
  • 4.Laucienes pamatskolas apkārtnē, Nurmes baznīcas apkārtnē un Nurmuižas apkārtnē (26.aprīlī)
  • Sīkāka informācija pie talkas vadītājiem:
  • Juris Upmalis (mob.26162380)
  • Normunds Krūze (mob.28385008)
  • Dina Bērziņa (mob.26559775)
  • Signeta Šveiduka (mob.26803724)

Talkai paredzētos maisus varēs saņemt pagasta pārvaldē.