Sociālā aprūpe

Pansionāts nodrošina iemītniekus:

  • ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
  • apgādā iemītniekus ar veļu, apģērbu un apaviem;
  • organizē iemītnieku medicīnisko aprūpi;
  • organizē racionālu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
  • veic sociālās, darba un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
  • ja nepieciešams, apgādā iemītnieku ar rehabilitācijas līdzekļiem;
  • organizē kultūras un atpūtas pasākumus;
  • organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
  • organizē palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā.
Kontakti

Talsu novada pašvaldības iestāde " Pansionāts Lauciene",
Laucienes pagasts, Talsu novads,
LV-3285, Latvija.

Tālrunis: (371) 29 476 436
Fakss: (371) 63 237 652
Sekretāre: (371) 29 902 141
E-pasts: pans.lauciene@inbox.lv


Dežurants: (371) 29 996 364
A korpuss: (371) 29 904 289
B korpuss: (371) 29 998 639