Sociālā aprūpe

Pansionāts nodrošina iemītniekus:

  • ar dzīvojamo platību, kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
  • apgādā iemītniekus ar veļu, apģērbu un apaviem;
  • organizē iemītnieku medicīnisko aprūpi;
  • organizē racionālu ēdināšanu, ņemot vērā iemītnieku vecumu un veselības stāvokli;
  • veic sociālās, darba un medicīniskās rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši katra iemītnieka fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
  • ja nepieciešams, apgādā iemītnieku ar rehabilitācijas līdzekļiem;
  • organizē kultūras un atpūtas pasākumus;
  • organizē garīgo aprūpi atbilstoši personas konfesionālajai piederībai;
  • organizē palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā.
Kontakti

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene",
“Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads,
LV-3285, Latvija

Ietādes direktora p.i. Ilze Rūsiņa

 ilze.rusina@talsi.lv

tālr. 29 476 436

Tālrunis informācijai: 29 902 141
Dežurants (katru dienu no 8 līdz 17):

29 996 364
A korpuss (visu diennakti):

29 904 289
B korpuss (visu diennakti):

29 998 639

Klientu pieteikšana rindā 25740375

E-pasts:pansionatslauciene@talsi.lv


Rekvizīti
Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene”
“Pansionāts”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Reģ.Nr. 90000011944


A/S “Citadele banka” PARXLV22
Konts LV86PARX0007025920002
A/S ”SEB banka” UNLALV2X
Konts LVUNLA0050019569583