Laucienes PII „Bitīte” — 2019. gada maijs

Kad? Plkst. Kas?
10. maijs 16.00 Māmiņas dienai veltīts koncerts
Datums tiks precizēts 10.00 Ekskursija uz Laumu Dabas parku
Datums tiks precizēts 11.00 Izlaiduma audzēkņu ekskursija uz Laucienes pamatskolu
20.maijs 13.00 Pedagoģiskās padomes sēde
30. maijs 10.30 Izlaidums
maijs Pēc iepriekš sastādīta grafika Individuālā audzēkņu vērtēšana