Laucienes PII „Bitīte” 2018 gada decembris

Tēma: Ziemassvētki

Ziņa Bērnam – svētki, kuru gatavošanā piedalos es, ir paši labākie!

Audzinošie uzdevumi:

1) Saskatīt cēloņsakarību starp savu uzvedību un apkārtējo attieksmi;

2) esi radošs, aktīvs gatavojoties svētkiem.

3.12. 16.00 Adventes kalendāra gatavošana un atklāšana /Vāverēnu gr./
3. – 7.12.
Roku darbnīcas “Rotājam Ziemassvētkus”/Rūķu gr./
11.12. 16.00 Pasakas lasījums “Par rūķiem”/Rūķu gr./

11.00 Dramatizācija “Vecīša cimdiņš”/Vāverēnu gr./
12.12. 11.00 Dramatizācija “Rūķa Ziemassvētki”/Vāverēnu gr./
10. – 14.12
Roku darbnīcas “Rotāsim Ziemassvētkus”/Vāverēnu gr./
14.12. 16.00 Roku darbnīca “Veļam sniegavīrus!”/Rūķu gr./
18.12. 10.00 — 11.00 Piparkūku cepšana.
21.12. 9.30 – 12.00 Ziemassvētku pasākums
28.12 11.00 Kustību rotaļas ar sniegu./Vāverēnu gr./


Jautrais brīdis “Svētku noskaņās”/Rūķu gr./