NĀRIŅCIEMA BAPTISTU BAZNĪCA UN DRAUDZE


Laucienes pagasta Pļavu ciema vidū torni pāri citām ēkām rāda Nāriņciema baptistu baznīca. Draudze dibināta tālajā 1928.gadā un pirmais sludinātājs bija Mārtiņš Avotiņš. Savam pirmajam saieta namam tā būvēšanai līdzekļus gādāja viss ciems un apkārtējie saimnieki. Mainoties laikiem un varām, mainās draudzes locekļu skaits, bet aktīvākie paliek nesatricināmi un lūgšanu nams savu statusu nezaudē. Kociņu ģimene no „Strīķiem" ir tā, kas uz saviem pleciem iznes visu varu smagumu un 1996.gadā lūgšanu nams tiek rekonstruēts un piebūvēts tornis – tā iegūstot baznīcas statusu. Draudzes priekšgalā jau daudzus gadus ir Rihards un Anna Kociņi, kuru darbība un padomi nav novērtējami pasaulīgā izpratnē.
Draudzē ir vairāk kā 30 dalībnieku. Dievkalpojumus vada sludinātājs Jānis Sudmalis un norisi kuplina māsu un jauniešu ansambļu dziedājumi un dzejas lasījumi. Katru gadu tiek rīkotas nometnes svētdienas skolas bērniem, pulcinot kopā bērnus no Dursupes, Vandzenes un Laucienes. Interesants pasākums notiek jūnija pirmajā svētdienā senioriem, kuru vada draudzes jaunieši. Nometne pie jūras Ģipkā jau ir ilggadējs pasākums kopā ar draugiem no Ģipkas un Cīruļu draudzēm.
Dievkalpojumi notiek mēneša pirmajā un otrajā svētdienā, trešajā svētdienā ir jauniešu dievkalpojums. Mēneša ceturtajā svētdienā pulcējas māsas uz Bībeles studijām.
Pirms mēneša 6 cilvēku sastāvā nodibinājās lūdzēju grupa, kura lūgs vienu reizi nedēļā vienu stundu par bērniem, skolēniem un Laucienes skolu.
Ir labi, ja cilvēki spēj saprast, ka materiālo vērtību lielums nav pielīdzināms garīgajām atziņām, to vērtībai un lielumam.


Informāciju sagatavoja: Rota Tesļuka

2015.gada februārī

Kontakttelefons 26473777