INTEGRĒTO NODARBĪBU GRAFIKI

INTEGRĒTO NODARBĪBU GRAFIKS

2018./2019.mācību gads

„Rūķu" grupa- 1,5 - 3 g.v.

INTEGRĒTO NODARBĪBU GRAFIKS

2018./2019.mācību gads

„Vāverēnu" grupa- 4 g.v.

Vāverēni

INTEGRĒTO NODARBĪBU GRAFIKS

2018./2019.mācību gads

„Vāverēnu" grupa- 5 - 6 g.v.