Nurmes evanģēliski luteriskajā baznīcā

Dievkalpojumi notiek

katru svētdienu plkst.1000

ar Dievgaldu Kalpo mācītājs

Āris Kronbergs


Mācītājs Āris Kronbergs
mob.26376746
aris14@inbox.lv
pieņem ceturtdienās plkst.1600
Draudzes priekšnieks
Viktors Tigulis
mob.29243745
nurmesbaznica@inbox.lv
Draudzes priekšnieka vietniece
Daina Krastiņa
mob.26291909
Draudzes grāmatvede
Anita Ose
mob.26206768
Ekskursijas pieteikt
Dainai Krastiņai mob.26291909