PĻAVMUIŽAS SAIETA NAMS

1989.gadā darbu uzsāka jaundibinātais Pļavu tautas nams Laucienes pagasta Pļavu ciema centrā. 2003.gadā tika likvidēta Pļavu sākumskola mazciemā Pļavmuiža (2 km attālumā no Pļavu ciema) un ēkas labajā spārnā ievietoja Pļavu bibliotēku. 2004.gadā uz pārējo ēkas daļu pārcēla Pļavu tautas namu. 2007.gadā Pļavu tautas nams tika pārveidots par informācijas centru «Pļavmuiža» ar pieaugušo izglītības un brīvā laika pavadīšanas funkcijām. 2010.gadā, izveidojoties Talsu novadam un veicot reorganizācijas, informācijas centrs «Pļavmuiža» kļuva par Pļavmuižas saieta namu.

2014./2015.gada sezonā SN darbojas 8 amatierkolektīvi un interešu grupas: lietišķās mākslas kolektīvs „Pīne", puķu draugu klubs „Pojenes", galda spēļu klubs, aerobikas/vingrošanas grupa, mākslas studija, deju grupa „Dejas sirdij", amatierteātris „Pļavas" un pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis „Draiskulīši".

Pļavmuižas SN piedāvā saviesīgiem pasākumiem nodarbību telpu (līdz 40 cilvēkiem) un zāli (līdz 80 cilvēkiem). Ir bezvadu internets, duša, tualete, virtuve ar malkas plīti.
Tradicionālie pasākumi: 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena janvārī, Teātra vakars martā, Pļavu muižas diena maijā, ielīgošana jūnijā, Valsts svētku pasākums novembrī, Ziemassvētku egles iedegšana decembrī, izstādes, kolektīvu jubilejas, kino seansi, meistarklases, „Pļavmuižas kauss" novusā, galda tenisā un zolītē.

Pļavmuižas saieta nama nolikums

Apraksts

Saieta nams 0Saieta nams 1Saieta nams 2Saieta nams 3
Lietišķās mākslas kolektīvs „Pīne”

Vadītāja: Velta Anna Briede
Tālr.: 26953222
E-pasta adrese: plavmuiza@inbox.lv
Nodarbību laiks:
Otrdienās 13.00 – 15.00

Lietišķās mākslas kolektīvs „Pīne" dibināts 1998.gadā. Nosaukumu ieguva 2003.gadā, atzīmējot kolektīva 5 gadu pastāvēšanu. Kolektīvā regulāri darbojas 7 rokdarbnieces no Pļavām. Kolektīva tradīcijas: sezonas noslēguma rokdarbu izstāde, pieredzes braucieni pie citiem rokdarbniekiem, piedalīšanās meistarklasēs. 2003.gada martā kolektīvs atskatījās uz saviem 15 kopā būšanas gadiem.

Puķu draugu klubs „Pojenes”

Vadītāja: Benita Šuršina
Tālr.: 26378671
E-pasta adrese: benita.sursina@talsi.lv
Nodarbību laiks:
1reizi mēnesī piektdienā 18.00 – 20.00


Puķu draugu pulciņš „Pojenes" dibināts 2001.gadā. Kolektīvā darbojas 16 dalībnieces no Pļavām, Laucienes un Balgales. Pulciņš nosaukumu ieguva 2011.gadā, atzīmējot kolektīva 10 gadu pastāvēšanas jubileju. Kolektīva tradīcijas: jaunu zināšanu apguve no jaunākās literatūras un semināriem, sava un apkārtējo pagastu daiļdārzu apskate, piedalīšanās Latvijas Puķu draugu saietos.

Galda spēļu klubs

Vadītājs: Ingus Bērziņš
Tālr.: 27724661
E-pasta adrese: plavmuiza@inbox.lv
Nodarbību laiks:
2reizes mēnesī piektdienā 19.00 – 22.00


Galda spēļu klubs dibināts 1999.gadā un darbojās līdz 2006.gadam. Atjaunots 2010.gadā pēc Pļavu ciema jauniešu ierosmes. Kolektīvā darbojas 22 dalībnieki vecumā no 16 līdz 73 gadiem no Pļavām, Laucienes un Talsiem.
Sezonas iesākas ar „Izaicinājuma spēlēm novusā un tenisā", bet noslēdzas ar dubultspēlēm novusā. Pa vidu tiek izcīnīti „Pļavmuižas kauss novusā" , „Pļavmuižas kauss tenisā" un „Pļavmuižas kauss zolītē" .
Galda spēļu klubu vadījuši Ivo Augšpulis, Viktors Reinholds, Gatis Čapa (Gailis), Dina Bērziņa, Arturs Bērziņš.

Aerobikas/Vingrošanas grupa

Vadītājas: Iveta Akmeņlauka, Līga Freipiča
Tālr.: 26410960, 29320496
E-pasta adrese: plavmuiza@inbox.lv
Nodarbību laiks: Trešdienās 19.00 – 20.00


Vingrošanas grupa dibināta 1997.gadā un darbojusies ar pārtraukumiem līdz 2005.gadam. Atjaunota 2011.gadā un grupā darbojas 11 sievietes un jaunietes no Pļavām un Talsiem.
Vingrošanas grupu vadījuši Iveta Akmeņlauka un Džeina Krūze.

Mākslas studija

Vadītāja: Lolita Bētiņa
Tālr.: 26301182
E-pasta adrese: plavmuiza@inbox.lv
Nodarbību laiks: Pirmdienās 18.00 – 20.00

Mākslas studija dibināta 2011.gadā pēc iedzīvotāju ierosmes. Studijā darbojas 10 dalībnieki no Pļavām, Laucienes un Balgales. Studijas tradīcijas: meistarklases pie profesionāļiem, sezonas noslēguma izstādes, vasaras plenērs.

Deju grupa „Dejas sirdij”

Vadītāja: Līga Freipiča
Tālr.: 29320496
E-pasta adrese: plavmuiza@inbox.lv
Nodarbību laiks: Trešdienās 17.00 – 19.00

Deju grupa „Dejas sirdij" dibināta 1997.gadā un darbojusies līdz 2005.gadam. Grupas darbība atjaunota 2012.gada sākumā pēc jauniešu ierosmes.
Deju grupā darbojas 14 Pļavu bērni vecumā no 3 līdz 12 gadiem.
Deju grupu „Dejas sirdij" vadījuši Dana Millere (Gribuste), Līga Libeka (Antiņa), Arta Akmeņlauka, Iveta Akmeņlauka, Krista Akmeņlauka.

Amatierteātris „Pļavas”

Vadītāja: Dina Bērziņa
Tālr.: 26559775
E-pasta adrese: plavmuiza@inbox.lv
Nodarbību laiks: Otrdienās 19.00 – 21.00


Amatierteātris „Pļavas" dibināts 1990.gadā un darbojies līdz 2007.gadam. Darbība atjaunotan 2013.gada rudenī pēc aktieru pieprasījuma. Amatierteātrī darbojas 8 dalībnieki no Pļavām.
Repertuārā J.Jurkāna „Vistas" izrāde.

Bērnu vokālais ansamblis „Draiskulīši”

Vadītāja: Agija Gribuste
Tālr.: 26166074
E-pasta adrese: plavmuiza@inbox.lv
Nodarbību laiks: Pirmdienās, Trešdienās 16.30 –17.00


Pirmsskolas vecuma bērnu vokālais ansamblis „Draiskulīši" dibināts 1991.gadā un darbojies līdz 2002.gadam. Darbība atjaunota 2014.gada rudenī. Ansamblī darbojas 9 dalībnieki no Pļavām.
Pirmsskolas vecuma bērnu vokālo ansambli „Draiskulīši" vadījušas Sanita Zute, Ina Tenberga un Evita Blūma – Šķiliņa.