LAUCIENES PAMATSKOLA

Laucienes pamatskola 2015. gadā svinēja savu 135. dzimšanasdienu.  19. gadsimta sākums ir laiks, kadnotiek aktīva skolu dibināšana Kurzemē. 1821. gadā Nurmuižā skolu vada G. F.Laube. Pirmais skolas nams celts 1847. gadā, skolas bērni mācās lasīšanu, rakstīšanu,rēķināšanu, ticības mācību un dziedāšanu, bet skolotāju algo Nurmuižas baronsFirkss. Pieaugot skolēnu skaitam, barons Otto fon Firkss uzceļ apkārtnēmodernāko divstāvu skolas namu un saimniecības ēkas.

Tas ir 1880. gads un no šī laika sākas Laucienes skolasvēsture- iepriekšējais skolas nams skaitījās vācu skola, bet jaunais nams-latviešu skola. Abās skolās kopā mācījās ap 150 skolēnu, bija 1. un 2. klase,mācības sākās oktobrī, kad lauku darbi bija apdarīti.

 

Vairāk par skolas vēsturi

Laucienes pamatskola 0Laucienes pamatskola 1Laucienes pamatskola 2