Sniegtie pakalpojumi

Pansionāts klientiem nodrošina:
• mājokli;
• diennakts aprūpi;
• neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, reģistrāciju pie ģimenes ārsta, kā arī atbalstu ārstniecības personas nozīmētā ārstēšanās plāna izpildē;
• dzimumam un gadalaikam piemērotus apavus, apģērbu, gultas piederumus un gultas veļu, kā arī dvieļus un personīgās higiēnas priekšmetus;
• vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu ne retāk kā 4 reizes dienā;
• sociālās aprūpes un/vai rehabilitācijas pasākumu kompleksu atbilstoši fiziskajam un psihiskajam stāvoklim ;
• funkcionālajam stāvoklim nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
• saturīgai laika pavadīšanai nepieciešamos apstākļus;
• palīdzību iemītnieku individuālo sociālo problēmu risināšanā.

Kontakti

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene",
“Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads,
LV-3285, Latvija

Iestādes direktore Dace Upleja
dace.upleja@talsi.lv

tālr. 29 476 436

Tālrunis informācijai: 29 902 141
Dežurants (katru dienu no 8 līdz 17):

29 996 364
A korpuss (visu diennakti):

29 904 289
B korpuss (visu diennakti):

29 998 639

E-pasts:pansionatslauciene@talsi.lv


Rekvizīti
Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene”
“Pansionāts”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Reģ.Nr. 90000011944


A/S “Citadele banka” PARXLV22
Konts LV86PARX0007025920002
A/S ”SEB banka” UNLALV2X
Konts LVUNLA0050019569583