TALSU NOVADA PANSIONĀTA “LAUCIENE” SPECIĀLISTU PIEŅEMŠANA

SPECIĀLISTS VĀRDS, UZVĀRDS PIEŅEMŠANAS LAIKS PIEŅEMŠANAS VIETA
DIREKTORA p.i. ILZE RŪSIŅA
TREŠDIENA, PIEKTDIENA 9 — 10 2. STĀVS ADMINISTRATĪVAIS KORPUSS
SOCIĀLAIS DARBINIEKS IVETA RUPEIKA OTRDIENA, CETURTDIENA 14-15 A KORPUSS 1.STĀVS 1.TELPA
SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS LĪVA APŠKRŪMA OTRDIENA, CETURTDIENA 14-15 A KORPUSS, 2.STĀVS 3.TELPA
SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS SOLVITA GRIŠĀNE OTRDIENA, CETURTDIENA 14-15 B KORPUSS, 1.STĀVS 1.TELPA
SOCIĀLAIS REHBAILITĒTĀJS LAUMA VĪTOLA OTRDIENA, CETURTDIENA 14-15 A KORPUSS 1.STĀVS 2.TELPA
SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS GUNITA BAUMANE OTRDIENA, CETURTDIENA 14-15 A KORPUSS, 1.STĀVS 2.TELPA
VECĀKĀ MEDICĪNAS MĀSA INITA BIRKMANE TREŠDIENA, CETURTDIENA 9 — 10 B KORPUSS 1.STĀVS 2.TELPA
Kontakti

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene",
“Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads,
LV-3285, Latvija

Ietādes direktora p.i. Ilze Rūsiņa

 ilze.rusina@talsi.lv

tālr. 29 476 436

Tālrunis informācijai: 29 902 141
Dežurants (katru dienu no 8 līdz 17):

29 996 364
A korpuss (visu diennakti):

29 904 289
B korpuss (visu diennakti):

29 998 639

Klientu pieteikšana rindā 25740375

E-pasts:pansionatslauciene@talsi.lv


Rekvizīti
Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene”
“Pansionāts”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Reģ.Nr. 90000011944


A/S “Citadele banka” PARXLV22
Konts LV86PARX0007025920002
A/S ”SEB banka” UNLALV2X
Konts LVUNLA0050019569583