Pirmskolas izglītības iestādes «BITĪTE» struktūra

Vadītāja Ivika Zēberga

Saimniecības pārzine Aiga Krauze
Mūzikas skolotāja Agrita Priedniece Pavāre Elita Bortele
Logopēde Monta Kuzmina Pavāra palīgs Sanita Vilka
Rūķu grupa ( 1,5 – 3 g.v.) Skolotājas: Inese Briede

Sarmīte Adena Adiņa

Skolotāju palīgs Ilze Svinstere
Vāverēnu grupa ( 4 g.v.) Skolotājas: Dace Zeltiņa

Edīte Kaspare

Skolotāju palīgs Sanita Vitmane
Ežu grupa ( 5-6 g.v.) Skolotājas: Ļubova Ņikonova

Iveta Grigoroviča

Skolotāju palīgs Eva Goldmane

Veļas mazgātāja, apkopēja Sanita Reinholde
Sētniece Dzidra Kreicberga