Uzņemšanas noteikumi

Persona, iestājoties pansionātā, iesniedz šādus dokumentus:

  • iesniegumu;
  • medicīniskās dokumentācijas veidlapu Nr. 027/u;
  • invaliditāti apliecinošu dokumentu vai dokumentu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;
  • flurogrāfa izraksts;

Uzturēšanās maksa no 01.02.2017. gada — EUR 550 — mēnesī.

Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums" un Ministru kabineta Noteikumi Nr. 288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība".

Kontakti

Talsu novada pašvaldības iestāde " Pansionāts Lauciene",
Laucienes pagasts, Talsu novads,
LV-3285, Latvija.

Tālrunis: (371) 29 476 436
Fakss: (371) 63 237 652
Sekretāre: (371) 29 902 141
E-pasts: pans.lauciene@inbox.lv


Dežurants: (371) 29 996 364
A korpuss: (371) 29 904 289
B korpuss: (371) 29 998 639