1. solis

Jāiestājas klientu uzņemšanas rindā

Rindā var iestāties zvanot: 25701698

 • Jānosauc plānotā klienta vārds, uzvārds, vecums, īss funkcionālā un  veselības stāvokļa raksturojums;
 • Jāsniedz kontaktinformācija par klienta ievietotāju, līgumslēdzēju – vārds, uzvārds, tālruņa numurs;
 • Kas veiks apmaksu par pakalpojumu.

2. solis

Gaidot rindu, jāsagatavo šādi dokumenti

 • pase;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments (ja tāds ir);
 • VSAA izziņas par pensiju vai pabalstu apmēru;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (u27 forma);
 • sociālā dienesta lēmums par apmaksas kārtību (ja ievieto sociālais dienests);
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte (ja ievieto sociālais dienests)

3. solis

Klienta uzņemšana (darba dienās līdz 14.00)

 • Ar pakalpojuma pieteicēju pēc norādītās kontaktinformācijas sazināsies un vienosies par ierašanās datumu (ja pakalpojuma apmaksā klients vai tā piederīgais);
 • Ja pakalpojumu apmaksā iesaistīta pašvaldība, uzņemšana notiek pēc tās lēmuma saņemšanas;
 • Uzņemot tiek noslēgts līgumu (nepieciešama klienta un līgumslēdzēja pases vai ID karte ar derīgu termiņu);
 • Tiek izsniegti rekvizītus maksājumu veikšanai (ja pakalpojuma apmaksā klients vai tā piederīgais);
 • Sniegt informāciju par veselības stāvokli medicīnas personālam;
 • Sniegt informāciju par īpašām vajadzības aprūpes  procesa nodrošināšanai;
 • Saņemt kontaktinformāciju par iespējām sazināties ar piesaistītajiem speciālistiem.

4. solis

Iedzīvošanās jaunajā vidē

 • Iemītnieks tiek ievietots pagaidu dzīvojamajā telpā novērošanai un vieglākai adaptācijai jaunajā vidē;
 • Veic veselības stāvokļa novērošanu;
 • Veic līdzi paņemto mantu un līdzekļu uzskaiti un izsniedz pansionāta veļu un apģērbu (ja tāds vajadzīgs).