Kontaktinformācija

Jums ar speciālistiem ir iespēja sazināties katru darba dienu no 8.00 līdz 16.30.

Katru dienu var sazināties ar ēkas dežurantu  no 8.00 līdz 20.00 pa tālruni 29996364

Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30.

Iemītniekus klātienē katru dienu var apmeklēt no 8.00 līdz 20.00, pirms apmeklējuma reģistrējoties pie ēkas dežuranta centrālajā ieejā.

APMEKLĒJUMI LĪDZ KRĪZES BEIGĀM TIKAI ĪPAŠOS GADĪJUMOS, SASKAŅOJOT AR PANSIONĀTA DIREKTORU

Iestādes e-pasts: pansionatslauciene@talsi.lv

Direktors Kārlis Volanskis 29476436 karlis.volanskis@talsi.lv
Direktora vietniece Ilze Rūsiņa 20176202 ilze.rusina@talsi.lv
Personāla lietu pārzine Liene Lormane 29902141 pansionatslauciene@talsi.lv
Sociālais darbinieks Lauma Vītola 25701698 lauma.vitola@talsi.lv
Vecākās medicīnas māsas p.i. Santa Rozentāle

 

26251283 santa.rozentale@talsi.lv
Virtuves vadītāja Daiga Homišina 29351662 daiga.homisina@talsi.lv

 

Norēķinu rekvizīti

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90009113532
adrese – Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
A/S SEB banka    LV49UNLA0028700130033     UNLALV2X