Kontaktinformācija

Jums ar speciālistiem ir iespēja sazināties katru darba dienu no 8.00 līdz 16.30.

Katru dienu var sazināties ar ēkas dežurantu  no 8.00 līdz 20.00 pa tālruni 29996364

Pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30.

Iemītniekus klātienē katru dienu var apmeklēt no 8.00 līdz 20.00, pirms apmeklējuma reģistrējoties pie ēkas dežuranta centrālajā ieejā.

APMEKLĒJUMI LĪDZ KRĪZES BEIGĀM TIKAI ĪPAŠOS GADĪJUMOS, SASKAŅOJOT AR PANSIONĀTA DIREKTORU

Iestādes e-pasts: pansionatslauciene@talsi.lv

Direktors Ilgonis Leišavnieks 29476436 ilgonis.leisavnieks@talsi.lv
Direktora vietniece Ilze Rūsiņa 25740375 ilze.rusina@talsi.lv
Galvenā grāmatvede Gunta Grīnberga 29911884

 

gunta.grinberga@talsi.lv
Personāla lietu pārzine Malda Pēterson 29902141 malda.petersone@talsi.lv
Sociālais darbinieks Iveta Rupeika 25701698 iveta.rupeika@talsi.lv
Direktora palīgs saimniecības jautājumos Sandra Pētersone 26513738 sandra.petersone@talsi.lv
Vecākā medicīna māsa Inita Birkmane

 

26363601 inita.birkmane@talsi.lv
Kultūras pasākumu organizatore

 

Inga Slesare 26003001

 

inga.slesare@talsi.lv
Virtuves vadītāja Daiga Homiša 29351662 daiga.homisa@talsi.lv

 

Norēķinu rekvizīti

Talsu novada pašvaldības iestāde
“PANSIONĀTS LAUCIENE”
Laucienes pagasts, Talsu nov., LV3285
Reģ. Nr. 90000011944

A/S “Citadele banka” PARXLV22
Konts LV86PARX 0007 0259 2000 2


Talsu novada pašvaldības iestāde

“PANSIONĀTS LAUCIENE”
Laucienes pagasts, Talsu nov., LV3285
Reģ. Nr. 90000011944

A/S “SEB banka” UNLALV2X
Konts LV35UNLA 0050 0195 6958 3