Adrese

“Pagastmāja”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285

Tālrunis

632 91356

Pārvaldes e-pasts

lauciene.parvalde@talsi.lv

Pārvaldes darba laiks

Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās
no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Otrdienās
no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Piektdienās
no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

Norēķinu rekvizīti

Talsu novada pašvaldība
Reģ.Nr.90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
AS „SEB banka”, kods: UNLALV2X
Konts: LV49UNLA0028700130033

Juris Upmalis

Laucienes pagasta pārvaldes vadītājs

Tālrunis: 26162380
E–pasts: juris.upmalis@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās no 15.00  līdz 18.00

Sanda Štube

Sekretāre

Tālrunis: 28374366, 63291356
E-pasts: sanda.stube@talsi.lv , lauciene.parvalde@talsi.lv

Maksājumus pieņem:

Pirmdiena      9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00
Otrdiena         9.00 – 12.00; 13.00 – 17.30
Trešdiena       9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00
Ceturtdiena    9.00 – 12.00; 13.00 – 16.00
Piektdiena      9.00 – 12.00; 13.00 – 15.30

Gunta Bakanovska

Grāmatvede

Tālrunis: 22026018
E-pasts: gunta.bakanovska@talsi.lv