AICNĀJUMS DALĪTIES AR STĀSTIEM UN NOTIKUMIEM PAR DZĪVI LAUCIENES PAGASTĀ

AICNĀJUMS DALĪTIES AR STĀSTIEM UN NOTIKUMIEM PAR DZĪVI LAUCIENES PAGASTĀ

AICNĀJUMS DALĪTIES AR STĀSTIEM UN NOTIKUMIEM PAR DZĪVI LAUCIENES PAGASTĀ

Katrai lielākai un mazākai vietai Latvijā ir savi stāsti - arī Laucienes pagastam (Garlene, Odre, Pļavas, Stūrīši, Ieleja, Plēsums, Lejaslabiņi, Lauciene).

Diemžēl, laikam ejot, bieži šie stāsti aiziet kopā ar cilvēkiem. Mēs vēlamies šos stāstus saglabāt, tādēļ aicinām iedzīvotājus dalīties ar atmiņām par dažādiem notikumiem un ievērojamām personībām mūsu pagastā.

Visi laipni aicināti sūtīt savus stāstus par:

 1. ievērojamiem cilvēkiem (skolotājiem, sabiedriskajiem un kultūras darbiniekiem, sportistiem u.c.) un viņu darbību;
 2. kultūras notikumiem (Valsts svētkiem, koncertiem, zaļumballēm u.c. pasākumiem);
 3. dzīvi Laucienes pagastā dažādos laikos (1930. gadi, Otrais pasaules karš, padomju laiki, Atmoda, atjaunotās Latvijas Republikas laiks);
 4. kolhozu (par dzīvi kolhoza laikos);
 5. 1941.un 1949.gada iedzīvotāju deportācijām;
 6. pārcelšanos uz dzīvi Laucienes pagastā;
 7. amizantiem atgadījumiem;
 8. jebkādiem svarīgiem, interesantiem Laucienes pagasta notikumiem.

Tāpat aicinām iesūtīt savu mirušo radinieku atmiņas, ja tādas ir uzrakstītas un glabājas ģimenes arhīvos. Lūdzam arī stāstam pievienot pašu stāstu autoru fotogrāfijas un biogrāfijas (dzīves dati, profesija, nodarbošanās utt.), kā arī stāstos minēto notikumu, vietu un cilvēku fotogrāfijas, kuras tiks izmantotas kā ilustratīvais materiāls.

Lūgums arī pēc iespējas fotogrāfijām pievienot aprakstus – uzņemšanas laiks, vieta, notikums, redzamās personas, fotogrāfijas autors (ja atceras).

Apkopotie stāsti tiks iekļauti grāmatā.

Stāstus sūtīt:

 • pa pastu uz adresi Laucienes pagasta pārvalde, „Pagastmāja", Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV – 3285;
 • Vēsturniecei Innai Gīlei uz e–pastu inna.gile@gmail.comvai
 • izstāstīt klātienē novadpētniekam Aldim Denčikam, sarunājot tikšanos pa tālruni +371 28785676.