„EVIJAS SPORĀNES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSES"
PIEŅEMŠANAS LAIKI
LAUCIENES AMBULANCĒPieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta

Akūto pacientu pieņemšana

Pirmdiena

15.00 – 19.00

15.00 – 16.00

Otrdiena

9.00 – 14.00

11.00 – 12.00

Trešdiena

--------------

--------------

Ceturtdiena

8.00 – 13.00

11.00 – 12.00

Piektdiena

9.00 – 14.00

11.00 – 12.00

Mājas vizīšu pieteikšana līdz plkst.15.00

„E.SPORĀNES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE" DURSUPĒ — Trešdienās 11.00 – 17.00

PANSIONĀTĀ«LAUCIENE»

PIRMDIENA 10.00 – 14.00

CETURTDIENA 15.00 – nenoteikts laiks


Ģimenes ārsta prombūtnes laikā aizvieto dr. KārlisVilkaste

A.Pumpura iela 9-39, Talsi (mob.25143487)

PIRMDIENA8.00 – 12.00

OTRDIENA14.00 – 19.00

TREŠDIENA10.00 – 14.00

CETURTDIENA8.00 – 12.00

PIEKTDIENA10.00 – 14.00

Brīvdienās un svētku dienās jāzvana- Neatliekamā medicīniskā palīdzība 113
Uzņemšanas nodaļa Talsos tel.63223350
SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" Talsos, Stendes ielā 1
www.ziemelkurzemesslimnica.lv


14.07.2015.

Projekts „ Primārās veselības aprūpes infrastruktūrasuzlabošana Evijas Sporānes ģimenes ārsta praksē"

EvijasSporānes ģimenes ārsta praksē noslēgusies projekta «Primārās veselības aprūpesinfrastruktūras uzlabošana Evijas Sporānes ģimenes ārsta praksē» īstenošana.

Projektaietvaros ir attīstīti kvalitatīvi primārās veselības aprūpes pakalpojumi,veicot telpu vienkāršotu renovāciju Evijas Sporānes ģimenes ārsta praksestelpās. Veikti demontāžas darbi, elektromontāžas darbi, durvju ailu paplašināšana,sienu taisnošana un flīzēšana, santehnikas darbi, radiatoru nomaiņa un pandusaizbūve, kas nodrošinās iekļuvi personām ar kustību traucējumiem.

Projektaīstenošana sakārtos ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu Evijas Sporānesģimenes ārsta prakses infrastruktūru, tādējādi uzlabojot ģimenes ārstupieejamību Talsu novada Laucienes pagasta iedzīvotājiem, vienlaikusmateriāltehniski nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpessniedzēju tīklu.

Projektakopējās izmaksas EUR 16248.85 t.sk. ERAF finansējums EUR 12018.07 un pašufinansējums EUR 4230.78

Evija Sporāne

Ģimenes ārste