BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS

Kopš 2010. gada 15. janvāra Laucienes pagastā darbojas Brīvā laika pavadīšanas centrs.

Brīvā laika pavadīšanas centra pamatfunkcija, neizslēdzot iespēju variēt un piedāvājumu dažādot, ir piedāvāt iedzīvotājiem attīstīt un iegūt jaunas prasmes, izglītojoša brīvā laika pavadīšana. Prasmju apgūšanas procesi ir dažādi, jo tieši tas potenciāli piesaista vairāk iedzīvotāju – informatīvas, teorētiskas lekcijas, praktiskas nodarbības, izbraucieni pieredzes/prasmju apmaiņas nolūkos.

Centrā darbojas dažādas interešu grupas: nūjotāji, radošās nodarbības, vasaras nometne „APLIS", meistarklases, hobijdarbnīcas, konkursi, jauniešu klubs, labdarības pasākumi.

Brīvā laika pavadīšanas centrā notiek mājturības stundas Laucienes pamatskolas skolēniem. Starpbrīžos un brīvajos brīžos skolēniem ir iespēja pavadīt laiku centra galda spēļu zālē, spēlējot biljardu, galda hokeju, galda futbolu, monopolu, Alias u.c.

Brīvā laika pavadīšanas centra nolikums