NĀRIŅCIEMA BAPTISTU BAZNĪCA UN DRAUDZE

Laucienes pagasta Pļavu ciema vidū torni pāri citām ēkām rāda Nariņciema baptistu baznīca. Draudze dibināta tālajā 1928.gadā un pirmais sludinātājs bija Mārtiņš Avotiņš. Savam pirmajam saieta namam tā būvēšanai līdzekļus gādāja viss ciems un apkārtējie saimnieki. Mainoties laikiem un varām, mainās draudzes locekļu skaits, bet aktīvākie paliek nesatricināmi un lūgšanu nams savu statusu nezaudē. Kociņu ģimene no „Strīķiem" ir tā, kas uz saviem pleciem iznes visu varu smagumu un 1996.gadā lūgšanu nams tiek rekonstruēts un piebūvēts tornis – tā iegūstot baznīcas statusu. Draudzes priekšgalā jau daudzus gadus ir Rihards un Anna Kociņi, kuru darbība un padomi nav novērtējami pasaulīgā izpratnē.

Draudzē ir vairāk kā 30 dalībnieku. Dievkalpojumus vada draudzes mācītājs Raivis Deksnis un norisi kuplina māsu un jauniešu ansambļu dziedājumi un dzejas lasījumi. Katru gadu tiek rīkotas nometnes svētdienas skolas bērniem, pulcinot kopā bērnus no Dursupes, Vandzenes un Laucienes. Nometne pie jūras Ģipkā jau ir ilggadējs pasākums kopā ar draugiem no Ģipkas un Cīruļu draudzēm.


Dievkalpojumi notiek:

Pirmās trīs mēneša svētdienās plkst.15.00.

Katra mēneša ceturtajā svētdienā plkst.12.00 notiek sieviešu tikšanās.

Katru dievkalpojuma reizi notiek arī svētdienas skola.

Nariņciema baptistu baznīca

Draudzes mācītājs RAIVIS DEKSNIS

Mob.22184733

E-pasts: raivis19822@inbox.lv