IESKATS LAUCIENES PAMATSKOLAS VĒSTURES FAKTOS

Vēsturiskajos dokumentos atrodams, ka Nurmuižā jau 1821.gadā atzīmēts skolotājs G.F.Laube, vēlāk skolu turējis Volfs, muižas rakstvedis.

1830.gadā Talsu apriņķī notiek skolotāju skaitīšana ar nolūku apzināt tos cilvēkus, kuri nodarbojas ar bērnu mācīšanu. Pēc ienākušajām atbildēm Talsu apriņķa Nurmuižā strādā skolotājs Kārlis Fridrihs Volfs.

Vēsturiski Nurmuižas pamatskola dibināta 1847.gadā, kad uzcelts pirmais skolas nams (20.gadsimta 80.gados uz šīs ēkas pamatiem uzcelta jauna māja – tagadējā skolotāju dzīvojamā māja). Skolas dibinātājs – K. F. Volfs.

Skolu uzturēja barons, kurš algoja arī skolotāju. Bērnu skaitam pieaugot, 1880.gadā barons Otto fon Firkss uzceļ apkārtnē modernāko skolas divstāvu namu līdz ar pārējām saimniecības ēkām. Ēkas celtas ļoti masīvas, biezām laukakmeņu sienām un toreiz drošu bīberu jumtu. Bērnu skaits bija ap 150.

Veco skolas ēku pārbūvēja par mežkunga māju. Skolas robežās atrodas vecas grantsbedres. Tās pēc jaunās skolas uzcelšanas nodeva skolas rīcībā un sāka apdēstīt ar kokiem. Tā pamazām izveidojās īpatnējs skolas parks.

Jaunajā skolā bija paredzētas divas klašu telpas, divas internāta telpas, dzīvokļi skolas pārzinim un palīgskolotājam.

Iepriekšējā, vecā skolas ēka skaitījās vācu skola, bet jaunā – latviešu, lūk, tādēļ tieši ar1880.gadu, mēs sākam skaitīt mūsu skolas gadus.

Līdz 1905.gadam skolu pārrauga Jānis Sviestiņš. (1906.-1910.)

No 1910.-1932.gadam skolu vada pārzinis Kārlis Veiss, kurš daudz darījis apkārtnes un skolas parka izveidošanā. 1.Pasaules kara laikā K. Veiss tiek iesaukts armijā.

Okupācijas laikā skolā saimnieko okupanti. Īsu laiku te atvērta okupācijas laika skola ar vācu skolotājiem. Par okupantu darbību var labi spriest pēc pārziņa Veisa izteiciena: „Saņemot skolu pēc kara, atradu tajā tik vecu cūku sili."

Pirmā Pasaules kara laikā skolas arhīvs un inventārs tika izpostīts.

1939.gadā Nurmuižas nosaukums tiek latviskots, un skola un pagasts tiek pārdēvēti par Laucieni. Ar šo gadu ilggadējais skolas pārzinis K.Veiss uztic savu darbu turpināt Nikolajam Kalvem.

1949.gadā N.Kalve no Laucienes 7-gadīgās skolas direktora amata tika atlaists. Atlaišanas iemesls – sastāvējis aizsargu organizācijā, kuru padomju varas darbinieki uzskatīja par fašistisku, bijis aktīvs tās dalībnieks, nēsājis ieroci, vadījis aizsargu kori, ko atļaujot darīt tikai šīs organizācijas biedriem. Tā laika skolēnu atmiņas stāsta, cik patiesi gan skolēni, gan skolotāji mīlējuši un cienījuši savu direktoru. Taču 1949.gadā N.Kalve bija spiests aiziet no Laucienes. Viņš šķiras ar smagu sirdi, un pats šo pārcelšanu uz Pastendi sauc par trimdu.

No 1949.gada līdz 1964.gadam, kad direktora amatu pārņem Gunārs Zēbergs, strādā šādi direktori: Harijs Jurkevičs, Agra Jakobsone, Ausma Saviča, Ausma Reinberga, Zigrīda Motte, Kārlis Reinbergs.

Laucienes skola bija viena no lielākajām rajonā, tajā mācījās gandrīz 300 skolēnu. Mācību apstākļi bija ļoti smagi, skolas telpas atradās avārijas stāvoklī. Skolā sākās plaši remonti. Vecās skolas ēkā ierīkoja internātu.

1956./57.mācību gadā bijušajā skolas ratnīcā izbūvēja skolas darbnīcu. Skolā strādāja 16 skolotāji, darbojās dažādi pulciņi, bija Viļa Lāča vārdā nosauktā pionieru organizācija un Sarkanā Krusta Organizācija. Paralēlās 5. un 6.klase atradās „Ķļavās". Krievu plūsmā mācījās bērni no 1.- 3.klasei. Darbojās arī lauku jaunatnes vakara skola. Internātā dzīvoja ap 60 bērnu.

1968.gadā direktora G. Zēberga vadībā skola tika pārbūvēta, uzcelta katlu māja, darbnīca zēniem, malkas šķūnis, skolā ierīkoja centrālo apkuri.

Kopš 1970.gada skolā izveidots muzejs, par kuru rūpējies tās dibinātājs G. Zēbergs.

Deviņdesmitajos (1997.) gados aizsākās sporta zāles celtniecība, taču līdzekļu trūkuma dēļ šis labi iecerētais darbs apstājās.

1998.gadā, kad direktors G. Zēbergs slimības dēļ nespēja vadīt skolu, vienu mācību gadu (1998./99.) par direktora vietas izpildītāju strādāja B. Jansone.

1999.gadā, kad skolas vadību pārņēma direktors A. Lindbergs, no jauna sāka risināt sporta zāles celtniecības lietas.

2004./2005.mācību gadā par skolas direktoru sāka strādāt O. Solovjovs. Viņš turpināja iepriekšējā direktora iesākto celtniecības jautājumu risināšanu, un 2007.gada janvārī tiek atklāta jaunā sporta zāle.

2008./2009. mācību gadu skolēni mācības uzsāka neierastā vidē – Laucienes kultūras namā, skolas internātā, jo Laucienes pamatskolā notika renovācijas darbi. 2009. gada 31. martā skolas kolektīvs atgriezās renovētās Laucienes pamatskolas telpās. 2014. gada vasarātieka renovēta skolas ēkas fasāde, labiekārtota apkārtne.

No 2015. gada septembra par skolas direktori strādā skolotāja Signeta Šveiduka.

Mazliet statistikas:

No 1880.gada skolā strādājuši 12 direktori.

No 1920.gada strādājuši 134 skolotāji.

Kopš 1940.gada skolu absolvējuši 4588 skolēni.

Skolai bijuši dažādi nosaukumi:

no 1880.gada – sešgadīgā pamatskola,

no 1940.gada – nepilnā vidusskola,

no 1941.gada – tautskola,

no 1946.gada – 7-gadīgā skola,

no 1960.gada – 8-gadīgā skola,

no1989.gada – 9-gadīgā skola,

no 1992.gada – pamatskola.

Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 0Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 1Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 2Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 3Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 4Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 5Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 6Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 7Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 8Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 9Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 10Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 11Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 12Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 13Ieskats Laucienes pamatskolas vēsturē 14