Iepirkumi

Talsu novada pašvaldības iestāde «Pansionāts Lauciene»IZSLUDINA ATKLĀTUS KONKURSUS

_______________________________________________________________________


Medikamentu iegāde

Nolikums

Tehniskā specifikācija


__________________________________________________________________________

Vieglā komerctransporta un vieglā pasažieru automobiļa iegāde
Nolikums

__________________________________________________________________________

Talsu novada pašvaldības iestāde „Pansionāts Lauciene" — Kurināmās skaidas unšķeldas piegād e
Nolikums

__________________________________________________________________________

Talsu novada pašvaldības iestāde „Pansionāts Lauciene" — Medikamentu iegāde
Nolikums
Tehniskā specifikācija

__________________________________________________________________________

Par Talsu novada pašvaldības iestādes „Pansionāts Lauciene" autotransporta tehniskās apkopes un remonta pakalpojumiem

Nolikums


Par kurināmās skaidas un šķeldas iepirkumu
Iepirkuma identifikācijas: «pansionāts „Lauciene» 2014 / 5"


Nolikums


Par „Medikamentu un medicīnas preču piegāde"
Iepirkuma identifikācijas: Nr. PL 2014 / 3


1. Nolikums
2. Medikamentu pieprasījums


«Par medikamentu un medicīnas preču piegādi»
Iepirkuma identifikācijas Nr. PL 2014 / 1


1. Nolikums
2. Nolikuma papildinājumi / labojumi
3. Preču pieprasījuma saraksts


„Inkontinences līdzekļu piegāde „Pansionātam Lauciene""
Iepirkuma identifikācijas Nr. PL 2014/2


1. Nolikums
2. Nolikuma — Tehniskā specifikācija
3. Nolikuma — Finanšu piedāvājuma tabula

Kontakti

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene",
“Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads,
LV-3285, Latvija

Ietādes direktora p.i. Ilze Rūsiņa

 ilze.rusina@talsi.lv

tālr. 29 476 436

Tālrunis informācijai: 29 902 141
Dežurants (katru dienu no 8 līdz 17):

29 996 364
A korpuss (visu diennakti):

29 904 289
B korpuss (visu diennakti):

29 998 639

Klientu pieteikšana rindā 25740375

E-pasts:pansionatslauciene@talsi.lv


Rekvizīti
Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts “Lauciene”
“Pansionāts”, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285
Reģ.Nr. 90000011944


A/S “Citadele banka” PARXLV22
Konts LV86PARX0007025920002
A/S ”SEB banka” UNLALV2X
Konts LVUNLA0050019569583