BIEDRĪBA «LATVĀNIS»

Biedrība „Latvānis" pārreģistrēta 2005. gada 12. decembrī.
Biedrība apvieno Laucienes pagasta lauksaimniekus. Šobrīd biedrībā ir 22 biedri. Biedrība piedalās nevalstisko organizāciju rīkotajos pasākumos Talsu novadā. Atbalsta Laucienes pagasta rīkotos pasākumus, piedalās forumos. Biedrība ir ņēmusi savā pārziņā arī pagasta represētos iedzīvotājus. Reizi gada rīko represēto iedzīvotāju tikšanos, katru gadu rīkojot tikšanos atšķirīgu, aizvedot gan ekskursijā, gan sarūpējot kādu māksliniecisku priekšnesumu, iesaistot vietējās skolas jaunsargus.
Reizi gadā biedrība rīko saviem biedriem izglītojošu ekskursiju. Esam bijuši gan Cīravā pie vīnogu kolekcionāra, gan Pūrē pie zinātniekiem, gan pie aitucūku audzētājiem. Esam apmeklējuši arī daiļdārzus Liepājās pusē. Apmeklējām arī šitaki sēņu audzētavu.
Biedrību biedri izglītojās arī dažādos kursos, kurus rīko Lauku konsultāciju birojs. Piedalās radošajās darbnīcās.
Reizi gadā biedrības biedri apciemo pagasta saimniecības, lopkopjus, laukkopjus, daiļdārzus, kuri saistīti ar tūrismu, kā arī pagasta mājražotājus, kā arī pagastā dzīvojošos tautas daiļamata meistarus un dārzkopjus.
Saimniecībām tiek piešķirtas attiecīgas nominācijas. Un miķelīšu ziedēšanas laikā tiek rīkota pagasta iedzīvotāju balle ar nosaukumu „Miķelīša apkampienos".
Patreiz biedrība realizē projektu Parka izveide „Mācītājmāja" sadarbībā ar Nurmes evanģ. lut. baznīcu. Mērķauditorija Laucienes pansionāta iemītnieki, cilvēki ar īpašām vajadzībām, Nurmes baznīcas Svētdienas skolas audzēkņi, kā arī Laucienes pamatskolas jaunsargi un arī pagasta iedzīvotāji. Mērķis: Labiekārtota vieta atpūtai brīvā dabā.