Izstāde «Sibīrijas bērni»

Kā iepazīt latviešu tautas smagākās un nopietnākās vēstures lappuses? Lielisks veids kā uzzināt par 1941. gada 14. jūnija deportāciju ir Okupācijas muzeja izveidotā ceļojošā izstāde «Sibīrijas bērni», kurā notikuma aculiecinieku dzīvesstāsti un atmiņas papildina bagātīgo vizuālo materiālu. 22. novembrī 6.- 9. klases skolēni iepazinās ar izstādi, meklējot atbildes uz jautājumiem darba lapā.

BildesSkatuves runas konkurss

Rīgas Skolēnu pilī 6. maijā notika skatuves runas konkursa fināls, kurā Laucienes pamatskolas skolēns Jānis Balodis ieguva 3. vietu 7.-9.klašu grupā. Fotogrāfijā no kreisās: J. Balodis, skolotāja A.Mēness, žūrijas komisijas pārstāvis aktieris Jānis Skanis, V. Kamara — Talsu Valsts ģimnāzijas skatuves runas skolotāja, 12. klases skolnieks K. Smilgainis — 2. vietas ieguvējs vidusskolas grupā.


Ansambļu skate

11.marta pēcpusdienā Laucienes pamatskolas 1.-4.klases ansamblis kopā ar Talsu pamatskolas ansambli un Valdemārpils vidusskolas «Trio » devās uz Kuldīgu,kur Kuldīgas bērnu un jauniešu centrā norisinājās Kurzemes novada skolu labāko dziedātāju atlases skate. Mūsu skolas mazie dziedātāji jau pirms dažām nedēļām tika atzīti par vieniem no labākajiem Talsu,Mērsraga,Rojas un Dundagas novadā .Tas tika noskaidrots 1.atlases kārtā Talsos .Tā nopelnījām braucienu uz Kuldīgu. Kuldīgā ansamblis uzstājās ar lielu atbildību ,dziedājums bija skanīgs un atraisīts.Pēc žūrijas komisijas vērtējuma mūsu mazie dziedātāji atkal saņēma I pakāpes diplomu .Tas ir patiešām liels sasniegums,tādēļ varam ar saviem skolēniem ļoti lepoties. Liels paldies mūzikas skolotājai Inārai Pirvicai ,kura sagatavoja mazos dziedātājus ansambļu skatēm !


POPiela

6.martā Laucienes KN ikviens varēja noskatīties POP ielas koncertu,kurā Laucienes pamatskolas skolēni attēloja latviešu un ārzemju estrādes māksliniekus.Koncertu vadīja 6.klases skolēni Kārlis un Raitis .Vadītāji bija lieliski! Pavisam koncertam tika pieteikti 9 priekšnesumi. Katrs no priekšnesumiem bija īpaši gatavots un pārdomāts. Solisti un grupu dalībnieki bija padomājuši gan par skatuves tēlu, gan arī par kustībām uz skatuves un sadarbību priekšnesuma laikā.Pēc žūrijas komisijas vērtējuma visvairāk punktu ieguva 3.klases priekšnesums. Pēc koncerta visi devāmies prom pozitīvu emociju pārņemti. Koncerts bija izdevies! Liels paldies visiem POP ielas koncerta dalībniekiem par skaistajiem priekšnesumiem !

Pasākumi 0Pasākumi 1Pasākumi 2